onsdag, juli 26, 2006

Den största nationalisten av dem alla

April 1926 kröntes Reza Pahlavi till Reza Shah Pahlavi. Han hade tidigare varit soldat, general, krigsminister och statsminister. Hans hjärta blödde av att dåvarande kungadynastin i Iran, Qajar dynastin misskötte Iran och hennes folk.

Efter en oblodig kupp på 1920 talet tog Reza Mirpanj som han då kallades makten i Iran och försökte reformera om landet så mycket som möjligt. Efter att Qajar dynastins sista konung, Ahmad Shah Qajar ej ville ha makten mer just för att han ej orkade längre, bestämde sig Reza Mirpanj att göra Iran till en republik, vilket mullorna, de islamiska prästerna nekade stödja och krävde att Iran skulle fortsätta vara en monarki.

1925 blev Reza Mirpanj, Reza Shah Pahlavi och 1926 kröntes han. Iran var då i en otroligt svårt situation. Fattigdom, mord och elände fanns över allt i Iran. Tuberkulos och pest var normala sjukdomar. Det fanns ingen sjukvård, ingen skola och ingen universitet. Sjukhus existerade ej och många dog av svält. Det fanns ingen säkerhet. Olika feodala grupper var fria att agera som de ville; De våldtog, mördade och stal.

Som den sanna nationalist Reza Shah var, satte han omedelbart igång reformer. Sjukhus och skolor byggdes. Sjukdomar som tuberkulos och pesten utrotades. En organiserad militär och polis byggdes. Kvinnan som var fängslat hemma, kunde nu gå i skolan.

Reza Shah omvandlade Iran från ett barbariskt och fattigt land, till att bli en stark och självständigt nation.

Reza Shah Pahlavi gjorde så mycket för Iran, att han är den som skall tackas för att Iran en gång i tiden blev så modern som den var. Reza Shah Pahlavi är för oss Iranier mer än bara en kung som byggde upp Iran och gav oss stolthet. Han är som ett sändebud från herren själv, som hade en uppgift och det var att se till Iran blommade igen.

Min generation såg aldrig Reza Shah. Min generation såg knappast hans son, Mohammad Reza Shah vid makten, men ändå, är vi så tacksamma för vad dessa två konungar gjorde för Iran.

Idag, för 62 år sedan, avled Reza Shah Pahlavi i exil i Syd Afrika. För att ära honom och allt det som han offrade för Iran, kallades han Reza Shah den stora.

Visst är Reza Shah den stora borta, men ej hans tankar och känslor om Iran. Dem lever vidare i varje iraniers själ och hjärta.

Må hans själ för alltid leva…

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home